/ od Jan Novák / 0 komentář(y)

Úvod

Vítejte na webových stránkách Strážci Zdravých Zubů. Tyto podmínky užívání (dále jen 'Podmínky') upravují vztah mezi provozovatelem webové stránky, panem Janem Novákem, a uživateli této stránky. Používáním webové stránky watchdogs.cz vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv aktualizovat nebo měnit. Je vaší povinností pravidelně tyto Podmínky kontrolovat. Pokračováním v používání stránek po změnách Podmínek vyjadřujete souhlas s těmito změnami.

Používání obsahu stránek

Obsah webových stránek watchdogs.cz je chráněn autorským zákonem a jinými příslušnými predpisy. Uživatelé mohou obsah stránek používat výhradně pro osobní potřeby a nesmějí ho v jakékoliv formě šířit, kopírovat ani jinak zpřístupňovat třetím osobám bez souhlasu provozovatele. Obsah nesmí být využíván v komerčním měřítku ani modifikován pro jiné webové stránky a elektronické databáze. Jakékoli porušení těchto Podmínek může vyústit v právní stíhání.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu Strážci Zdravých Zubů respektuje a chrání osobní údaje uživatelů v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů. Jakékoliv informace získané při používání webových stránek budou použity výhradně pro interní potřeby provozovatele a nebudou poskytnuty třetím osobám bez výslovného souhlasu uživatelů.

Závěr

Provozovatel webové stránky watchdogs.cz, pan Jan Novák, se zavazuje poskytovat aktuální a přesné informace. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se prosím neváhejte obrátit na provozovatele e-mailem na adrese [email protected] nebo poštou na adrese: Botanická 68a, 602 00 Brno-střed, Czech Republic. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Napsat komentář

*

*

*