/ od Jan Novák / 0 komentář(y)

Zásady zpracování osobních údajů

Naše závazky v oblasti ochrany osobních údajů jsou pro nás nesmírně důležité a chápeme, že ochrana Vašich osobních údajů je pro Vás prioritou. Proto jsme přijali řadu opatření a procesů, které zajišťují, že Vaše údaje jsou u nás bezpečné, chráněné a zpracovávány pouze transparentním a zákonným způsobem. Věnujeme maximální pozornost dodržování všech předpisů GDPR a dalších právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Naše postupy zpracování údajů jsou pravidelně přezkoumávány a aktualizovány, abychom zajistili jejich aktuálnost a účinnost. Respektujeme Vaše právo na informace o tom, jaké údaje shromažďujeme a jak jsou používány, možnost vyžádat si opravu či smazání těchto údajů, případně vzít zpět Váš souhlas se zpracováním údajů.

Ochrana a bezpečnost osobních údajů

Zavazujeme se ochraňovat osobní údaje všech našich uživatelů s maximální možnou péčí. Aplikujeme přitom nejnovější bezpečnostní technologie a postupy, aby byly Vaše údaje chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo poškozením. Naše bezpečnostní opatření jsou předmětem pravidelných revizí a aktualizací, aby reflektovaly nejnovější hrozby a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jedná se o komplexní soubor technických a organizačních opatření, která zahrnují šifrování dat, pravidelné zálohování, omezení přístupu a další důležité kroky k ochraně Vašich údajů. Sledujeme a hodnotíme účinnost těchto opatření na běžné bázi, abychom zůstali o krok napřed před potenciálními hrozbami.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, která Vám GDPR zaručuje. Mezi tato práva patří právo na přístup k osobním údajům, které o Vás máme, právo na opravu či úplné vymazání osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitky proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud byste chtěli některé z těchto práv uplatnit, nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se Vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat pomocí e-mailu [email protected]. Jsme připraveni Vám s Vašimi požadavky vyhovět a zodpovědět Vaše dotazy co nejrychleji a nejefektivněji. Naším cílem je zajistit, aby bylo Vaše právo na ochranu osobních údajů dodržováno a abyste se u nás cítili bezpečně.

Kontaktní informace vlastníka webu:

Jan Novák
Botanická 68a,
602 00 Brno-střed
Česká Republika
E-mail: [email protected]

Napsat komentář

*

*

*